Organik baskı sertifikasına sahip olan Bey-sa Tekstil üretiminin her aşamasında doğaya saygılı, insan sağlığına zarar vermeyen ve doğal kaynak tüketimini azaltan yöntem ve teknolojileri ile üretimini gerçekleştirmektedir.

Çevre kirliliğinin azaltılması, kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunması konusunda tüm çevre ile ilgili kanuni ve idari yönetmeliklere uygun olacak şekilde faaliyetini sürdürmektedir.

Toplumsal sorumluluk, çevreye duyarlılık, bilinçli, kaliteli ve temiz üretim anlayışını kendisine görev edinen Bey-sa Tekstil

• Tüm faaliyetlerinde çevresel yükümlülüklere uymayı ,

• Çalışanlarının çevresel sorumluluk ve bilinç içinde çalışmasını,

• Çevresel standartlarını sürekli olarak geliştirmeyi,

başlıca misyonu olarak belirlemiştir.

ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Üretimimiz sırasında oluşan atıklarımızı azaltıcı önlemler alarak, tekrar kullanımını ve geri kazanım imkanları sağlayarak kaynak tüketimimizi azaltmaktayız.

Her türlü kağıt, plastik, demir v.b hurda atıklarımızı önce şirket içerisinde değerlendirmek için uygun olup olmadığı kontrol edilmekte, ayıklama sonrasında geri dönüşümlü ürün imalatçılarına satış yapılmaktadır.